potykamy się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

o godzinie 15:25 w sali 314

 

 

CELE  SZKOLNEGO DYSKUSYJNEGO KLUBU FILMOWEGO

 

Edukacja do filmu – przygotowanie do odbioru dzieła filmowego, rozwijanie wrażliwości filmowej oraz doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk filmowych.

 

Edukacja poprzez film – rozwijanie ciekawości poznawczej, wrażliwości, aktywnych postaw społecznych.


Kształtowanie umiejętności pogłębionego odbioru tekstu kultury i jego wartościowania pod względem ideowym, etycznym i estetycznym.

Kształtowanie świadomości miejsca oraz funkcji filmu w kulturze współczesnej w kontekście innych sztuk.

Kształtowanie postaw krytycznych oraz umiejętności dokonywania wyborów selektywnych i wartościujących.

Poznanie reguł języka filmowego i uświadomienie, że dzieło filmowe, jako autonomiczny tekst kultury, jest strukturą, którą rządzą specyficzne prawa przekazu audiowizualnego.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

ul. Norwida 22

33-101 Tarnów

© 2023 by Ryan Fields. Proudly created with wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now