top of page

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1            w Tarnowie

eTwinning

 Europejska społeczność szkolna

 

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły  i przedszkola  z całej Europy, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.

 

eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. 

Narzędzia TIK

Języki obce

Motywacja

i aktywność

Projekty:

bottom of page