eTwinning

Aktualności

24

wrz

Dnia 24 września  2020 kol. Małgorzata Polek zorganizowała lekcję otwartą zatytułowaną „ Projekt eTwinning jako narzędzie  w zwiększaniu motywacji uczniów do nauki języka obcego”.

W lekcji uczestniczyło 8 nauczycieli,  5 ze szkoły podstawowej i 3 z Liceum,  mieli okazję zapoznać się w jaki sposób rozpocząć i zrealizować projekt, oraz jakie narzędzia cyfrowe można wykorzystać w celu podniesienia efektywności działań edukacyjnych.

 

Przedstawiony został projekt realizowany w języku  włoskim  „ Come tu festeggi” – jak świętujesz ?”. W trakcie projektu uczniowie korespondowali ze swoimi rówieśnikami z Włoch, Szwecji, oraz Węgier na temat lokalnych i narodowych tradycji i zwyczajów, związanych z obchodami świąt państwowych, religijnych ale też z różnymi tradycjami jak np. Dzień Kobiet, Karnawał, Nowy Rok, święto pracy, przedstawiono też bogactwo kultury lokalnej, najważniejsze wydarzenia  z życia szkoły, itp.  Wynikiem projektu  było przygotowanie gazetki on-line , przedstawiającej formy świętowania w różnych krajach europejskich.  Warto dodać, że projekt realizowany był  w Roku Dziedzictwa Kulturowego, przyczynił się do pogłębienia wiedzy
i świadomości o kulturze własnego kraju, swej  dużej i małej ojczyzny, ale jednocześnie pozwolił na poznanie bogactwa kultur innych krajów, poszerzyć horyzonty ale i dostrzec  podobieństwa w całej różnorodności, przełamać pewne stereotypy,  schematy w myśleniu i postrzeganiu innych kultur. Z pewnością pomógł też uczniom przełamać bariery językowe w komunikowaniu się , nabrali pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym w porozumiewaniu się z  rówieśnikami
z zagranicy.

 

Oprócz przedstawienia celów i efektów projektu, w trakcie lekcji otwartej nauczyciele  zapoznali się z takimi narzędziami cyfrowymi jak  :

Thinglink, Padlet,  Mentimeter,  Madmagz

Aktualności

05

list

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas 2G i 3G  wraz z p. Małgorzatą Polek rozpoczęli realizację projektu w języku włoskim zatytułowanym E tu, come festeggi ? („  A ty, jak świętujesz ? „ )

Uczniowie korespondują ze swoimi rówieśnikami z Włoch, Węgier oraz Szwecji,  przygotowują prezentacje, filmiki i krótkie wypowiedzi pisemne na takie tematy jak : przedstawienie siebie, spędzanie wolnego czasu, hobby, plany na przyszłość, zwyczaje i tradycje związane z obchodzeniem świąt państwowych i religijnych w swoim kraju ( Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc, święto niepodległości, święto pracy, święta lokalne), przedstawienie atrakcji turystycznych  ojczyzny i swego regionu, najważniejsze wydarzenia z życia szkoły, itp.   Projekt zakończy się w czerwcu 2019, w jego efekcie powstanie min. Gazetka on-line przedstawiająca informacje na temat form świętowania w różnych  europejskich krajach. Warto dodać, że obecnie obchodzimy Rok Dziedzictwa Kulturowego, udział w tym projekcie będzie doskonałą okazją do poznania kultury innych krajów, do poszerzenia swych horyzontów, zawarcia nowych znajomości  i oczywiście do pogłębienia i utrwalenia znajomości języka włoskiego.

Aktualności

05

list

W roku szkolnym 2018/2019 Klasy językowe 6B i 8B  w ramach realizacji  eksperymentu „e-Przygoda z językiem” rozpoczęły realizację projektów w języku francuskim  na platformie e-Twinning opartej na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Klasa 6B realizuje projekt zatytułowany „Święto Niepodległości w Twojej szkole”, którego celem jest kreowanie postaw patriotycznych poprzez różne formy wyrazu artystycznego, wychowanie w duchu miłości do Ojczyzny, rozwijanie tożsamości narodowej oraz poznawanie kultur innych nacji. Nawiązano współpracę ze szkołami z Węgier i Rumunii. Uczniowie będą prezentowali swoje działania w trzech językach – angielskim, francuskim i niemieckim wykorzystując różnorodne narzędzia TIK. Opiekunem projektu jest p.Renatą Śliwińska- Kulesa

 

Natomiast klasa 8B realizuje projekt w języku francuskim pt: „Francuski bez granic” w ramach którego współpracujemy ze szkołami z Włoch, Portugali, Rumunii i Belgii. Uczniowie korespondują ze swoimi rówieśnikami z innych krajów na temat swoich upodobań, hobby, a także ciekawostek dotyczących swojego regionu , miasta, szkoły, zwyczajów świątecznych, itp. Realizacja projektu zakończy się w maju 2019r. Z pewnością będzie to doświadczenie, poszerzające horyzonty, wiedzę na temat kultury i zwyczajów innych krajów, a także wyjątkowa okazja do wykorzystania w praktyce znajomości języka francuskiego. Opiekunem projektu jest p.Małgorzata Polek.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystają Internet, ulubioną formę komunikacji młodego człowieka, do współpracy ponad granicami, do współdziałania i celów edukacyjnych i kulturoznawczych.

Życzymy powodzenia w bezpiecznym środowisku cyfrowym!

Aktywność    Motywacja    Zabawa    Nauka    Współpraca   Otwarcie    Kultura   Przyjaźń

Français

English

Deutsch

Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1       w Tarnowie

ul. Norwida 22

33-101 Tarnów

tel.: 014 633 03 46

e-mail: sekretzso1@umt.tarnow.pl

eTwinning

© 2023 San Rafael Comic Fest. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now