Norwegia

„Usus optimus magister est”  czyli o nauce przez doświadczeniew harmonii
z norweską naturą
i w zgodzie z samym sobą.

„Usus optimus magister est”  - czyli o nauce przez doświadczenie
w harmonii z norweską naturą i w zgodzie z samym sobą.

 

Nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu w Norwegii, którego tematem było “Outdoor Education- travel experiences and adventure as  a way to creative education” czyli  “Doświadczanie z podróży i przygoda drogą do kreatywnej edukacji.

Szkolenie jest częścią projektu „Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń”, finansowanego   ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na zasadach programu Erasmus+.

Motywem przewodnim były wędrówka i przygoda jako metody rozwoju osobistego i zawodowego. Było  to szkolenie głównie „w drodze” i na wolnym powietrzu, szkolenie bazujące na nauce o samym sobie i innych ludziach, opartej na doświadczeniu, prowadzone  w otoczeniu norweskiej przyrody.  Mając w głowie słowa Konfucjusza: "Powiedz mi,  a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem…" grupa nauczycieli  z różnych państw wędrowała razem poznając norweskie krajobrazy i odkrywając drogę  do kreatywnej edukacji.  Zajęcia były niejednokrotnie przygodą połączoną z głęboką refleksją. Uczestnicy często zmagali się ze swoimi lękami i  pracowali nad słabymi stronami. Budowanie relacji w grupie, praca nad stworzeniem bezpiecznej i przyjaznej atmosfery między uczestnikami były ważnymi elementami  zajęć.

Tłem naszych zajęć była piękna, nieskażona norweska przyroda, urzekająca swoim spokojem i majestatem. Mogliśmy napić się wody ze strumyka, z którego tysiąc lat temu pił król Wikingów Olaf Tryggvason, podziwiać, jak wysokie stoki opadają do szmaragdowego fiordu, zachwycać się soczystą zielenią zboczy, wybrać
się na historyczny spacer do skansenu Maihaugen, skosztować norweskie specjały: Brunost, Lutefisk i Bergensk fiskesuppe, zobaczyć bramę do fiordów Norwegii – Bergen oraz Ålesund – centrum Art Nouveau i poznać norweską filozofię Friluftsliv, która  skupia się na oświeceniu poprzez duchową jedność z naturą.

Zajęcia w sekcjach były ukierunkowane na inne umiejętności, cechy czy wartości.

 

Teoria dla wszystkich: koncepcja i filozofia edukacji outdoor, jej cele i korzyści.

System szkolnictwa w Norwegii.

Sekcja I:

On the way to learn - nature and adventure as a  classroom for learning and creativity - W drodze do nauki – przyroda i przygoda jako pracownia nauki kreatywności - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i muzyki.

Główne zagadnienia:

- Integracja działań muzycznych z przyrodą i odgłosami ulicy: nagrywanie odgłosów przyrody; ptaków, wodospadów,….. i ulicy: ludzie, auta, statki…,

- Ecobatucada: budowanie instrumentów muzycznych z przedmiotów recyklingowych i wspólne muzykowanie na łonie przyrody  jako metoda łącząca wielokulturowość, współpracę, fair play, szacunek, budowanie zespołu, komunikację, aktywne słuchanie. przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku międzykulturowym.

- Twórcze rozwiązywanie problemów: metoda sześciu kapeluszy.

- Doświadczenie przyrody w niezwykły sposób.

 

Sekcja II:

Learning outside - working together for intercultural education: Uczenie się na zewnątrz – współpraca dla edukacji międzykulturowej - pedagog szkolny, nauczyciele przedsiębiorczości, wychowania fizycznego i j.obcych.

Główne zagadnienia:

-Model trzech stref nauki zwany też Modelem KNP (komfort – napięcie – panika)  Karla Rohnkego, amerykańskiego pedagoga.;

-Metody rozwijania konstruktywnej komunikacji w zespole wielokulturowym: Team Building poprzez aktywności ruchowe – ćwiczenia na łące, w lesie, nad rzęką, itd.

-Rozwój kompetencji liderskich, komunikacyjnych, budowanie postawy przedsiębiorczej i ducha inicjatywności oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia– zajęcia z liną.

 

Sekcja III:

A multi-sensory outdoor experience  as a creative way of acquiring languages – multisensoryczne doświadczenie na świeżym powietrzu jako kreatywny sposób na naukę języków - nauczyciele języków obcych.

Główne zagadnienia:

-Teoria Kolba, podejście multisensoryczne w nauczaniu outdoor;

- Pantomima jako metoda nauczania;

- Nauka języka poprzez wędrówkę i bliski kontakt z przyrodą z wykorzystaniem kanałów sensorycznych.

-Wędrówka, pantomima na świeżym powietrzu, wsłuchiwanie się w dźwięki przyrody i ich opis, opowiadanie
o tym, co widzimy, rozpoznawanie przedmiotów po dotyku, zapachu, smaku;

 

Sekcja IV:

Experiential travel for education, positive education for well-being and life-skills development : Eksperymentalna podróż dla edukacji, pozytywna edukacja dla dobrego samopoczucia i rozwoju umiejętności życiowych - nauczyciele historii i geografii.

- Koncepcja WebQuest i gry terenowej, czyli, jak połączyć potencjał urządzeń mobilnych, zajęcia interdyscyplinarne i kontakt z naturą

- Lifeskills Development czyli podejmowanie decyzji     i rozwiązywanie problemów, twórcze myślenie     i krytyczne myślenie, skuteczne porozumiewanie się    i utrzymywanie dobrych relacji interpersonalnych, samoświadomość
i empatia, radzenie sobie z emocjami  i stresorami.

- Wykorzystanie mapy i kompasu.

Podczas szkolenia nauczyliśmy się, że:

  • outdoor education to doświadczenie i eksperymentowanie,

  • w outdoor education natura jest przestrzenią, gdzie człowiek   i przyroda znajdują właściwe sobie miejsce,

  • outdoor edukation to proces edukacyjny mający na celu rozwój osobowościowy i duchowy,

  • outdoor education to analiza i refleksja,

  • w outdoor education nie istnieje pojęcie zła pogoda, ale jest niewłaściwe ubranie,

  • outdoor education to przełamywanie barier i odkrywanie talentów.

Nasza norweska wędrówka była pełna zaskakujących odkryć, magii i spokoju.

 Taka właśnie jest droga do kreatywnej edukacji!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji!

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

ul. Norwida 22
33-101 Tarnów

 

tel.: 014 633 03 46

 

  • Facebook - Czarny Krąg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now