top of page
O projekcie ​

Kreatywny nauczyciel
Kreatywna szkoła
Kreatywny uczeń

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,   „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 

Dla kreatywnej edukacji 451746,07 PLN.

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”

                                  Ludwik Pasteur

Czego się nauczyliśmy?
Mapa w trawie
Lekcja geografii
Nasze szkolenia
  • 29.04. - 04.05.2019 | Portugalia
  • 12.07. - 17.07.2019l| Norwegia
  • 05.02. - 12.02.2020 | Malta
capture the beauty of life (1).jpg
bottom of page