Norwegia 2019

1.

Koleżanki Teresa Świętnicka, Renata Śliwińska-Kulesa i Urszula Wajda i Małgorzata Polek zorganizowały Europejski Dzień Języków. 

Europejski Dzień Języków Obcych, obchodzony 26 września, stał się okazją do świętowania również w naszej szkole. W ramach obchodów podjęto różnorodne działania służące edukacji międzykulturowej oraz promowaniu wielojęzyczności w Europie, w przekonaniu, że różnorodność językowa jest narzędziem, dzięki któremu możliwe  jest osiągnięcie lepszego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami. Celem zajęć adresowanych do uczniów szkoły podstawowej oraz liceum było więc motywowanie do nauki języków obcych oraz wyjazdów zagranicznych poprzez przybliżenie kultur różnych krajów europejskich, w szczególności Portugalii, Norwegii, Niemiec i Francji.
Nauczyciele wraz z uczniami klasy 8b szkoły podstawowej i 2c liceum przygotowali program obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych wykorzystując narzędzia TIK oraz wiedzę realioznawczą zdobytą podczas mobilności do Portugalii i Norwegii. W programie znalazły się:
- Warsztaty językowe

Uczniowie uczący się języka niemieckiego i francuskiego przygotowali dla rówieśników gry i zabawy językowe, uczyli się wzajemnie podstawowych zwrotów, przygotowali QUIZIZZ z ciekawostkami językowymi - interaktywny quiz na telefonach komórkowych. Nauczycieli zaprezentowali formy powitania i pożegnania oraz przedstawiania się w języku portugalskim i norweskim.

-  Zajęcia kulturowo-cywilizacyjne

Podczas dwóch godzin lekcyjnych uczniowie obejrzeli prezentacje multimedialne na temat Portugalii, Norwegii, Niemiec i Francji oraz rozwiązali test realioznawczy w aplikacji Kahoot, gdzie mogli wykorzystać wcześniej zdobytą wiedzę. Nauczyciele przygotowali też zabawę z QR kodami dotyczącą ciekawostek krajoznawczych - rozwiesili kody w różnych miejscach w klasie, uczniowie skanowali pytania i zapisywali odpowiedzi.

 Zaangażowali się również uczniowie biorący w tym czasie udział w wymianie z  gimnazjum w Hennef.  Niemieccy uczniowie zostali zaproszeni na lekcje w klasie 8b SP  i 3c LO, gdzie mogli opowiedzieć o kraju, wymienić doświadczenia, dokonywać porównań kulturowych.

-  Degustacja europejskich smaków

Podczas zajęć kulturoznawczych zorganizowano degustację produktów i dań kuchni europejskich, między innymi niemieckiej Kartoffelsalat, francuskich bagietek czy portugalskich pastel de nato.

- Wystawa symboli krajów europejskich

Na szkolnym korytarzu  zorganizowaliśmy wystawę, na której znalazły się flagi krajów europejskich, pamiątki przywiezione z zagranicznych podróży np. Kogut z Barcelos – jeden z najpopularniejszych folklorystycznych symboli Portugalii, plakaty przedstawiające znanych ludzi i znane miejsca charakterystyczne dla danego państwa europejskiego oraz wystawa zdjęć zrobionych przez nauczycieli biorących udział w mobilności do Partugalii i Norwegii. Szczególnie dużo miejsca poświęcono zdjęciom ukazującym piękno norweskiej przyrody.

- Prezentacje muzyczne

Podczas wspólnych zajęć uczniowie śpiewali piosenki w języku francuskim i niemieckim, nauczyciele natomiast zaprezentowali muzykę fado, wykorzystując płytę zespołu portugalskiego, w którego koncercie mieli okazję uczestniczyć podczas wyjazdu do Portugalii.

 

 

Dzień Języków Obcych stał się w naszej szkole ważnym wydarzeniem motywującym do nauki języków oraz propagującym różnorodność kulturową Europy.

Teresa Świętnicka

2.

Koleżanki Monika Chłopecka, Monika Machalska i Katarzyna Tadel podzieliły się swoją wiedzą
i umiejętnościami zdobytymi na szkoleniu w Norwegi i zaproponowały nauczycielom naszej szkoły scenariusz integracyjnej gry terenowej sprawdzającej umiejętności interdyscyplinarne.

3.

Koleżanka Renata Śliwińska-Kulesa podzieliła się swoją wiedzą
i umiejętnościami zdobytymi na szkoleniu w Norwegi i zaproponowała nauczycielom naszej szkoły scenariusz lekcji języka francuskiego.

4.

U“Outdoor Education- travel experiences and adventure as  a way to creative education” – upowszechnianie.

W ramach zastosowania koncepcji  edukacji outdoor uczniowie z klas 2b i 2c odkrywali naukę poza szkołą, a nawet poza swoim miastem. W dniach 21 – 25 X 2019 r. realizowali program pn. „Leśni detektywi”. Miejscem realizacji była Piwniczna – Zdrój w Beskidzie Sądeckim na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Cel główny programu „Leśni detektywi”:

Poznanie  środowiska przyrodniczego Beskidu Sądeckiego.

Cele szczegółowe:
•    zaciekawienie uczniów światem przyrody poprzez aktywną edukację w terenie,
•    wykorzystanie przez uczniów wiedzy przyrodniczej w praktyce,
•    propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku,
•    integracja środowiska szkolnego.

Tematyką pobytu była wędrówka i przygoda z zastosowaniem metody działalności praktycznej. Była to nauka na wolnym powietrzu bazująca na poznawaniu i doświadczaniu fauny i flory przyrodniczej w otoczeniu przyrody beskidzkiej.

Uczniowie wykorzystywali lupy, uczyli się odczytywać mapę, odnajdywali szlaki turystyczne w terenie, nasłuchiwali odgłosów przyrody, doświadczali zmysłem węchu walorów jesiennego lasu, rozpoznawali drzewa po kształtach liści, rozróżniali piętra lasu, nazywali rośliny i zwierzęta i przyporządkowywali im odpowiednie warstwy lasu. Aktywnie uczestniczyli też w lekcji w Muzeum Regionalnym.

Każdy dzień wędrówki rozpoczynał się od podania jej celu i treści, które były jej istotą. Po zakończeniu odbywało się podsumowanie i wyciąganie wniosków.

Zajęcia były jednocześnie połączone z rozwijaniem kompetencji społecznych uczniów. Podczas realizacji programu „Leśni detektywi” dzieci niejednokrotnie zmagały się ze swoimi lękami, własnym egocentryzmem, pracowały nad swoimi słabymi stronami. Istotnymi korzyściami realizacji programu stało się wzmocnienie relacji i więzi między dziećmi z dwóch klas oraz zbudowanie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery między uczestnikami, co stanowi w tym przypadku mocną stronę integracji środowiska szkolnego.

Kolejna korzyść z realizacji programu to promocja zdrowego i aktywnego stylu życia. Biorąc pod uwagę entuzjazm i zaangażowanie małych uczniów w ten rodzaj edukacji, można przypuszczać, że będą chcieli oni powtarzać taką formę spędzania czasu ze swoimi rodzicami.

Reasumując, program „Leśni detektywi”, czyli doświadczanie z podróży i przygoda poza szkołą był cenną lekcją w drodze do kreatywnej edukacji.

Autorkami programu są Klaudia Beściak i Wiesława Krysa.

5.

 

Dotknąć drzewo, poczuć żubra, upiec piernik, przeżyć radość – czyli pierwszaków doświadczenia z outdoor education.

Pierwszaki z klas 1bp i 1cp (ok. 40 osób pod opieką 6-8 dorosłych) podczas jesiennych klasowych wycieczek mogły przekonać się, na czym polega outdoor education.

22 października, łapiąc jeszcze ostatnie dni ciepła podczas „złotej polskiej jesieni” wyruszyli wspólnie na wycieczkę do Puszczy Niepołomickiej.  
Natomiast 12 grudnia, jeszcze podczas kalendarzowej jesieni, ale już w zimowej aurze, wybrali się do łemkowskiej wsi Łosie w Beskidzie Niskim.

Celem tych wycieczek było:

 • Zapoznanie z ekosystemem lasu oraz z chronionym gatunkiem żubra i jego hodowlą w Puszczy Niepołomickiej;

 •  Zapoznanie z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia: plastyka obrzędowa, potrawy świąteczne, zwyczaje dawnej wsi polskiej;

 • Zapoznanie z Beskidem Niskim i wsią łemkowską Łosie;

 • Kształtowanie postawy ciekawości wobec otaczającej nas przyrody i  potrzeby jej ochrony;

 • Budzenie szacunku do dziedzictwa kulturowego regionu i narodu;

 • Doskonalenie samoobsługi i samodzielności uczniów rozpoczynających naukę w szkole;

 • Integracja zespołu klasowego, budowanie dobrych relacji między uczniami.

Obie te wyprawy były poprzedzone solidnym przygotowaniem:

 • analizą prognozy pogody i dostosowaniem właściwego ubrania oraz ekwipunku, ponieważ w outdoor education „nie istnieje pojęcie zła pogoda, jest tylko niewłaściwe ubranie”

 • pracą z mapą i umiejscowieniem destynacji na terenie Polski i regionu, bo to ważne, by wiedzieć, jak długo i gdzie się jedzie, a nie tylko, „czy daleko jeszcze?”

 • omówieniem spraw związanych z bezpieczeństwem i dostosowaniem własnych potrzeb każdego ucznia do wymogów wyjścia grupowego,
  z całym wachlarzem postaw życzliwości, wzajemnej pomocy, pokonywaniem barier, obaw i modyfikacją przekonań – bo outdoor education to proces mający na celu rozwój osobowościowy.

W filozofii outdoor education natura jest przestrzenią, gdzie człowiek i przyroda znajdują właściwe sobie miejsce. Doświadczyły tego nasze Pierwszaki, mamy nadzieję, że znacząco, ale nie boleśnie, gdy, pomimo uprzedzeń leśnika nie zachowały ciszy podczas zbliżania się do zagrody żubrzych mam z młodymi i w konsekwencji przestraszone zwierzęta schowały się przed oczami gości i do końca pobytu nie pokazały się. To prawdziwa „nauka przez doświadczanie” i naturalne konsekwencje. Na szczęście żubr – byk nie był tak płochliwy i dzieci mogły mu się przyglądnąć z bezpiecznej odległości, a nawet poczuć jego zapach i wysłuchać ciekawostek związanych z hodowlą tego odradzającego się gatunku na terenie Puszczy Niepołomickiej. Był to czas podziwiania lasu, jako doskonałego ekosystemu, z całym bogactwem jesiennych kolorów i zapachów. Ważnym punktem programu okazał się pobyt w edukacyjnej przestrzeni leśnej polany ze stanowiskami informującymi o lesie, jego ochronie, gatunkach drzew i zwierząt leśnych. Pobyt zakończył quiz z nagrodami i leśny tor przeszkód, który z powodzeniem pokonały nie tylko dzieci, ale i wszyscy opiekunowie. Był też czas na prawdziwe ognisko z pieczeniem kiełbasek, które w terenie smakowały wyjątkowo.

Zdobyte w październiku wiadomości o lesie udało się powtórzyć podczas grudniowego spaceru wzdłuż lasu w Łosiach w Beskidzie Niskim. Tam też prowadziła nas ścieżka dydaktyczna z planszami zawierającymi wiadomości o lesie, jego warstwowej budowie, faunie i florze.
Tym razem dominowała jednak tematyka zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Był czas na wykonanie ludowych ozdób choinkowych, ozdabianie podłaźniczki i choinki, opowieści o zwyczajach świątecznych, pieczenie pierników pod okiem Gospodyni gościnnej Zagrody Edukacyjnej „Skrawek Nieba”. Był tu czas na polisensoryczne uczenie się: doświadczanie, eksperymentowanie i smakowanie, odkrywanie talentów (plastycznych i kulinarnych), a także przełamywanie barier, jakimi okazały się chociażby próby smakowania pierogów z suszoną śliwką. Nie wszyscy przeszli tę próbę zwycięsko J
Obu tym wycieczkom towarzyszyła dziecięca radość z bycia razem, służąca integracji społeczności szkolnej, a także lepszej asymilacji wiedzy, kształtowania postaw, doskonalenia wielu umiejętności życiowych.

Tak na praktykę szkolną, mamy nadzieję, że z korzyścią dla naszych wychowanków, przekładają się doświadczenia nauczycieli biorących udział w lipcowym szkoleniu w ramach projektu: „Kreatywny nauczyciel – kreatywna szkoła – kreatwny uczeń”, gdzie w otoczeniu zachwycającej norweskiej przyrody poznawaliśmy koncepcję i filozofię edukacji outdoor – „poza murami szkoły”. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli tam w sekcji szkoleniowej „On the way to learn - nature and adventure as a classroom for learning and creativity - W drodze do nauki – przyroda i przygoda jako pracownia nauki kreatywności”.

Opiekun: Agnieszka Bigos

6.

W dniach 21.09 - 02.10 gościliśmy w naszej szkole grupę 15 uczniów i dwóch nauczycieli z zaprzyjaźnionego gimnazjum z Niemiec - z Hennef. Tgorocznym mottem była "Różnorodność kulturowa". W ramach programu przeprowadzono 3 lekcje dla uczestników z obu państw, których tematem przewodnim była "Jesteśmy europejską rodziną". Wybór tematu i metody zastasowane podczas zajęć sa ściśle związane z upowszechnianiem rezultatów projektu "Kreatywny nauczyciel, kreatywna szkoła, kreatywny uczeń" . Ważnym punktem programu była również gra terenowa.

7.

Nasze wspomnienia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

ul. Norwida 22
33-101 Tarnów

 

tel.: 014 633 03 46

 

 • Facebook - Czarny Krąg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now