Nasz projekt

Złożony przez nas wniosek projektu ‘Kreatywny nauczyciel – kreatywna szkoła – kreatywny uczeń”  został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania projektu wynosi 104760,00 EURO, co stanowi równowartość kwoty  451746,07 PLN.

Projekt zakłada udział nauczycieli w szkoleniach w Portugalii, Norwegii i na Malcie.Czas trwania projektu: 01.09.2018 – 31.08.2020.

Nasze potrzeby

Projekt ten jest wynikiem zapotrzebowania naszej szkoły na podniesienie poziomu kompetencji kluczowych poprzez szkolenia            i doświadczenia w wymiarze międzynarodowym. Zadania podjęte w projekcie odzwierciedlają nasze bieżące potrzeby rozwojowe: wspieranie edukacji wczesnej, wspieranie integracji społecznej, zwiększanie zrozumienia międzykulturowego, kształcenie kompetencji obywatelskich                  i społecznych,

Nasze cele

Realizacja projektu wpłynie na: 

 

podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez poznawanie nowoczesnych metod nauczania                    i  technologii TIK, 

 

rozwój umiejętności komunikowania się  w języku angielskim,

 

kształtowanie kompetencji międzykulturowych.

Nasi beneficjenci

Beneficjentami projektu jest            18 nauczycieli naszej szkoły. Uznano za konieczny udział dyrektora szkoły, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, geografii, języków obcych, historii, wychowania fizycznego, muzyki oraz przedsiębiorczości. 
Projekt zakłada udział nauczycieli    w szkoleniach w Portugalii, Norwegii    i na Malcie.
Czas trwania projektu:        01.09.2018 – 31.08.2020.

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat.”

 

 Ludwik Pasteur

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

 

ul. Norwida 22
33-101 Tarnów

 

tel.: 014 633 03 46

 

  • Facebook - Czarny Krąg
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now